2017/12/27

İNSAN KELİMESİNİN KÖKENİ


    İnsan kelimesi kendinden türedigi ve kök olarak ise iki kelimeden bahsediliyor. Bunlardan birincisi  "üns " dür. Üns kelimesinin anlamı ise ünsiyet (arkadaşlık) , yakınlık demektir. İkincisi ise "nesy"dir. Nesy, unutmak filinden geldigi söylenir. Buradan insanın unutkan bir varlık oldugu da belirtiliyor. Kur’an’da insandan (Hz Adem) söz edilirken, “Andolsun, önceden Adem’e ahid verdik de unuttu ve onu azim sahibi bulmadık.” (20/Tâhâ, 115) buyrulur.(ahid=emir,görev)

 Sonuc olarak insan =unutkan ve arkadaşcanlısı(huzuru bulmak istiyen) diye iki temele dayandıra bilir miyiz????


2017/12/10

PC Açıldığında Otomatik Program Başlatma WİN10

    Merhaba Arkadaşlar bu yazıda sizlerle win10 da pc açılırken otomatik program başlatmayı öğreneceğiz.
   
   1-) Windows arama çubuğuna çalıştır yazılır.
   2-)Açılan ekrana shell:startup yazılır ve Tamam a basılır.


3-)Bunları yaptıktan sonra açılan sayfaya istediğiniz programın kısa yolunu( örneğin Teamviewer, Skype) masaüstü'nden kopyalayıp bu sayfaya yapıştırmanız yeterlidir.


2017/11/10

wikipedia nasıl girilir

   Merhaba arkadaşlar şu sıralar ülkemizde wikipedia ' ya giriş yasaklandı. Şimdi sizlere
wikipedia ' ya şifresiz , vpn siz çok basit bir şekilde nasıl gireceğinizi anlatacağım.

Örneğin google  " Java wikipedia " yazarsanız aşağıdaki ilk linke gidersiniz.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Java_(programlama_dili)      

Daha sonra bu çıkan linkde wikipedia nın önüne 0 eklerseniz siteye girecektir.( tr.0wikipedia )

https://tr.0wikipedia.org/wiki/Java_(programlama_dili)    bu şekilde

ve artık wikipedia ' yı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.


2017/11/01

Postgresql Valentina Kurulumu Linux Kali

Arkadaşlar bu gün ki yazımızda sizlere Linux Kali de PostgreSQL in nasıl pratik bir şekilde kurulacağını anlatacağım.
sudo dpkg -i (deb uzantılı vstudio dosyası gelecek) yada
sudo apt-get install vstudio


Örnek :

[12:50, 1.11.2017] Halil ibrahim: sudo dpkg -i /home/root/Downloads/vstudio_x64_7_lin.deb

2017/06/03

Yıldız karakteri ile içi boş kare matrisi oluşturma

Bu programdaki amacımız girilen sayı boyutunda içi boş kare matrisi oluşturmakdır.
Örnek olarak girilen sayı 4 olsun ekran çıktımız aşagıdaki gibi olacaktır.
*  *  *  * 
*         *
*         *
*  *  *  *
#include <stdio.h>

int main() {
 int kenar_uzunlugu;
 char simge = '*';
 printf("Kenar uzunluğunu giriniz...:");
 scanf("%d", &kenar_uzunlugu); 
 for (int i = 1; i <= kenar_uzunlugu; i++) {  //Üst yıldızlar için
 printf("%c", simge);
 printf(" ");
 }
 printf("\n");

// Uç kenarlara yıldızları yazdırmak için içi içe for döngüsü

 for (int j = 0; j <= kenar_uzunlugu - 3; j++) { 
 for (int i = 0; i <= kenar_uzunlugu; i++) {
  if (i == 0) {
  printf("* ");
  }
  if (i == kenar_uzunlugu - 3) {
  printf(" *");
  }
  printf(" ");
 }
 printf("\n");
 }
 for (int i = 1; i <= kenar_uzunlugu; i++) {   //Alt yıldızlar için
 printf("%c", simge);
 printf(" ");
 }
}

2017/05/23

While döngüsü 2

   Bu bölümde while ile 2. örnegimizi yapacağız.Örnegi açıklayacak olursak, kullanıcıdan  not bilgisi alınacak bu notların ortalaması alınacak ama negatif olan sayılar ortalamaya alınmayacaktır. Kullanıcı istedigi kadar not girişi yapabilecektir. Çıkışı ise -1 ile yapacaktır.

#include <stdio.h>
int main() {
 int not, sayac = 0, toplam = 0;
 float ortalama = 0; // ortalamamız kesirli sayı çıkabileceginden float
// tipinde tanımlıyoruz.
 printf("Lütfen bir not giriniz (Çıkış için -1)...:");
 scanf("%d", &not);
 while (not != -1) { //sonsuz döngü oluşturuldu, -1 girilmedigi sürece döngüye
// devam eder.
 if (not >= 0) {
//Girilen not pozitif mi kontrolü aksi halde ortalamaya ve sayaca dahil olmuyor.
  toplam = toplam + not;
  sayac = sayac + 1;
 }
 printf("Lütfen bir not giriniz (Çıkış için -1)...:");
 scanf("%d", &not);
 }
 if (sayac == 0) {
 printf("Hiç not girilmemiştir...!!");
 } else {
 ortalama = (float) toplam / sayac;
 printf("ortalama ...:%.2f", ortalama); 
//float tipinin ekrana basarken burada .2 virgülden sonra ki hassasiyettir.
// Örneğin .4 olursa virgülden 
//sonra 4 basamak gösterilirdi.
 }
}

While döngüsü

C eğitiminin 3. yazısını yazıyoruz. Bu yazıda kullanıcıdan 5 tane not alıp ortalamasını bulan programı yazamaya çalışalım.
#include <stdio.h>
int main() {
 int puan, sayac = 0, toplam = 0, ortalama; //Burada toplam ve sayacı sıfıra eşitlemez 
//isek değişkeni tuttugumuz hafıza lanındaki degeride toplamamış oluruz.
 while (sayac < 5) { //sayac 5 ten küçük oldugu sürece döngü devam edecektir.
 printf("notu giriniz..:");
 scanf("%d", &puan);
 sayac = sayac + 1; //sayacı her seferinde bir arttırıyoruz
 toplam = toplam + puan; //girilen bütün sayıların toplamını bulmak için her seferinde
// toplam ile puanı topluyoruz.
 }
 ortalama = toplam / 5; 
 printf("sınıfın ortalaması..:%d", ortalama);
}

if & else

C egitim serisinin 2. yazısını yazmaktayız. Bir önceki bloglarda deginilen noktalar direk geçilecektir. Bu yazımızda girilen sayının işaretini söyleyen programı yazacagız.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
#include <stdio.h>
int main() {
 int sayi;
 printf("Bir sayı giriniz...:");
 scanf("%d",&sayi);
//burada bir if else yapısının en önemli özelligi sadece ve sadece bir 
//yapının içi çalışacak olmasıdır.
 if(sayi>0)
 {
 printf("Girilen sayı pozitiftir.");
 }
 else if(sayi<0)
 {
 printf("Girilen sayı negatiftir .");
 }
 else
 {
 printf("Girilen sayı 0'dır.");
 }
}

2017/05/22

C ile ilk program

Merhaba bugün sizlerle C diline giriş yapıp  ilk programımızı yazacağız. Bu yazı, blog serimizin ilk yazısıdır. C'yi örnekler üzerinden işleyecegiz. Blog yazıları  basit örnekler üzerinden gidecektir. İnsaallah sonunu getirmek nasip olur deyip ilk kodlarımızı yazalım. Programımız 2 sayıyı toplama işlemi yapacaktır, şimdi kodlarımızı yazalım.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
#include <stdio.h> */ dies ile başlayan satırlar 
 c kütüphaneleridir. Bu kütüphane i/o(printf, scanf vb.)
 işlmeleri için gereklidir. Bu kütüphane yazmasakta kodlarımız çalışır,
 ama bu kodda bir hata yaptığımızda run time error (ölümcül hatalardan 
 bir tanesidir.)
 alabiliriz. Bu yüzden bu kütüphaneyi eklemeliyiz. /*

int main() {
 int sayi1, sayi2, sonuc = 0;
 printf("1.sayıyı giriniz...:"); //printf ile kullanıcıdan bilği istiyoruz.
 scanf("%d", &sayi1); // bu format ile kullnıcıdan int tipinde 
 //bir sayı girmesini istiyoruz
 printf("2.sayıyı giriniz...:");
 scanf("%d", &sayi2);
 sonuc = sayi1 + sayi2;
 printf("%d", sonuc); // sonucu ekrana basıyoruz.
}

2017/03/19

JSP İLE DÖRT İŞLEM

    Meraba bu gün sizlere JSP de dört işlemi bir örnek ile açıklayacağım.
 İki tane sayfamız olacaktır ilk olarak frontend.jsp sayfamızı inceleyelim.
<html>
 <head>
  <title>Görüntü Sayfası</title>
 </head>
 <body>
 <!-- Öncelikle bir form etiketi açıp metot ve action ları
giriyoruz.Burada en önemli husus action(işlem yapılacak sayfanın
ismini doğru vermektir). Sonra form elemanları ile frontendimizi
oluşturuyoruz. Ve son olarak backend.jspsayfamıza verilerin
gitmesi için bir submit button'u ekliyoruz. -->

 <form method="post" action="backend.jsp">
  <input type="text" name="sayi1">
  <select name="secim">
   <option value="topla">+</option>
   <option value="cikar">-</option>
   <option value="carp">*</option>
   <option value="bol">/</option>
   </select>
  <input type="text" name="sayi2">
  <input type="submit">
 </form>
 </body>
</html>

   Frontend.jsp sayfamızın ekran çıktısı...
--------------------------------------
Şimdi ise işlemin ve html içine java kodu yazdığımız backend.jsp
sayfamızı inceleyelim.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<html>
<head>
  <title>islem sayfası</title>
</head>
<body>
<% 
//Burada gelen degerleri request.getparameter ile alıp integera 
// çevirdikten sonra tanımladığımız gegişkenlere atıyoruz. 
//equals ile kullanıcının hangi seçimi seçtigini belirleyip 
// işlemleri yaptıktan sonra ekrana basıyoruz.
int sayi1,sayi2,sonuc;  
String islem;  
sayi1=Integer.parseInt(request.getParameter("sayi1"));  
sayi2=Integer.parseInt(request.getParameter("sayi2"));  
islem=request.getParameter("secim"); 
if (islem.equals("topla"))  
{sonuc=sayi1+sayi2;  out.print(sonuc);}  
if (islem.equals("cikar"))  
{sonuc=sayi1-sayi2;  out.print(sonuc);}  
if (islem.equals("carp"))  
{sonuc=sayi1*sayi2;  out.print(sonuc);}  
 if (islem.equals("bol"))  
{sonuc=sayi1/sayi2;  out.print(sonuc);}%>
</body>
</html>
 Frontend.jsp sayfamızın ekran çıktısı ---> 5   olacaktır.

SPLİT VE TOCHARARRAY ANAHTAR SÖZCÜKLERİ

 Merhaba bu yazımızda ilk olarak string bir ifadeyi,
 bir char array dönüştürecegiz.

 String kelime="meraba ali";
 char[] charArray=kelime.toCharArray();
 System.out.println(Arrays.toString(charArray));
 System.out.println(charArray.length);//char array in boyutu
Çıktı : [m, e, r, a, b, a, , a, l, i] 10 Stringimizi artık bir char array olarak kullanabiliriz. Burada ise string bir cümleyi string bir Array e atayalım.
 String cumle="Bu gün hava güneşli";
 //burada boşluk referansına göre parçalıyor split(" ") yapmamız şart.

 String[] stringArrays=cumle.split(" ");
 System.out.println(Arrays.toString(stringArrays));
 System.out.println(stringArrays.length);
Çıktı : [Bu, gün, hava, güneşli] 4 Artık girilen bir String'i, String Array olarak kullana biliriz.