2017/03/19

JSP İLE DÖRT İŞLEM

    Meraba bu gün sizlere JSP de dört işlemi bir örnek ile açıklayacağım.
 İki tane sayfamız olacaktır ilk olarak frontend.jsp sayfamızı inceleyelim.
<html>
 <head>
  <title>Görüntü Sayfası</title>
 </head>
 <body>
 <!-- Öncelikle bir form etiketi açıp metot ve action ları
giriyoruz.Burada en önemli husus action(işlem yapılacak sayfanın
ismini doğru vermektir). Sonra form elemanları ile frontendimizi
oluşturuyoruz. Ve son olarak backend.jspsayfamıza verilerin
gitmesi için bir submit button'u ekliyoruz. -->

 <form method="post" action="backend.jsp">
  <input type="text" name="sayi1">
  <select name="secim">
   <option value="topla">+</option>
   <option value="cikar">-</option>
   <option value="carp">*</option>
   <option value="bol">/</option>
   </select>
  <input type="text" name="sayi2">
  <input type="submit">
 </form>
 </body>
</html>

   Frontend.jsp sayfamızın ekran çıktısı...
--------------------------------------
Şimdi ise işlemin ve html içine java kodu yazdığımız backend.jsp
sayfamızı inceleyelim.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<html>
<head>
  <title>islem sayfası</title>
</head>
<body>
<% 
//Burada gelen degerleri request.getparameter ile alıp integera 
// çevirdikten sonra tanımladığımız gegişkenlere atıyoruz. 
//equals ile kullanıcının hangi seçimi seçtigini belirleyip 
// işlemleri yaptıktan sonra ekrana basıyoruz.
int sayi1,sayi2,sonuc;  
String islem;  
sayi1=Integer.parseInt(request.getParameter("sayi1"));  
sayi2=Integer.parseInt(request.getParameter("sayi2"));  
islem=request.getParameter("secim"); 
if (islem.equals("topla"))  
{sonuc=sayi1+sayi2;  out.print(sonuc);}  
if (islem.equals("cikar"))  
{sonuc=sayi1-sayi2;  out.print(sonuc);}  
if (islem.equals("carp"))  
{sonuc=sayi1*sayi2;  out.print(sonuc);}  
 if (islem.equals("bol"))  
{sonuc=sayi1/sayi2;  out.print(sonuc);}%>
</body>
</html>
 Frontend.jsp sayfamızın ekran çıktısı ---> 5   olacaktır.

SPLİT VE TOCHARARRAY ANAHTAR SÖZCÜKLERİ

 Merhaba bu yazımızda ilk olarak string bir ifadeyi,
 bir char array dönüştürecegiz.

 String kelime="meraba ali";
 char[] charArray=kelime.toCharArray();
 System.out.println(Arrays.toString(charArray));
 System.out.println(charArray.length);//char array in boyutu
Çıktı : [m, e, r, a, b, a, , a, l, i] 10 Stringimizi artık bir char array olarak kullanabiliriz. Burada ise string bir cümleyi string bir Array e atayalım.
 String cumle="Bu gün hava güneşli";
 //burada boşluk referansına göre parçalıyor split(" ") yapmamız şart.

 String[] stringArrays=cumle.split(" ");
 System.out.println(Arrays.toString(stringArrays));
 System.out.println(stringArrays.length);
Çıktı : [Bu, gün, hava, güneşli] 4 Artık girilen bir String'i, String Array olarak kullana biliriz.