2017/06/03

Yıldız karakteri ile içi boş kare matrisi oluşturma

Bu programdaki amacımız girilen sayı boyutunda içi boş kare matrisi oluşturmakdır.
Örnek olarak girilen sayı 4 olsun ekran çıktımız aşagıdaki gibi olacaktır.
*  *  *  * 
*         *
*         *
*  *  *  *
#include <stdio.h>

int main() {
 int kenar_uzunlugu;
 char simge = '*';
 printf("Kenar uzunluğunu giriniz...:");
 scanf("%d", &kenar_uzunlugu); 
 for (int i = 1; i <= kenar_uzunlugu; i++) {  //Üst yıldızlar için
 printf("%c", simge);
 printf(" ");
 }
 printf("\n");

// Uç kenarlara yıldızları yazdırmak için içi içe for döngüsü

 for (int j = 0; j <= kenar_uzunlugu - 3; j++) { 
 for (int i = 0; i <= kenar_uzunlugu; i++) {
  if (i == 0) {
  printf("* ");
  }
  if (i == kenar_uzunlugu - 3) {
  printf(" *");
  }
  printf(" ");
 }
 printf("\n");
 }
 for (int i = 1; i <= kenar_uzunlugu; i++) {   //Alt yıldızlar için
 printf("%c", simge);
 printf(" ");
 }
}