2017/05/23

While döngüsü 2

   Bu bölümde while ile 2. örnegimizi yapacağız.Örnegi açıklayacak olursak, kullanıcıdan  not bilgisi alınacak bu notların ortalaması alınacak ama negatif olan sayılar ortalamaya alınmayacaktır. Kullanıcı istedigi kadar not girişi yapabilecektir. Çıkışı ise -1 ile yapacaktır.

#include <stdio.h>
int main() {
 int not, sayac = 0, toplam = 0;
 float ortalama = 0; // ortalamamız kesirli sayı çıkabileceginden float
// tipinde tanımlıyoruz.
 printf("Lütfen bir not giriniz (Çıkış için -1)...:");
 scanf("%d", &not);
 while (not != -1) { //sonsuz döngü oluşturuldu, -1 girilmedigi sürece döngüye
// devam eder.
 if (not >= 0) {
//Girilen not pozitif mi kontrolü aksi halde ortalamaya ve sayaca dahil olmuyor.
  toplam = toplam + not;
  sayac = sayac + 1;
 }
 printf("Lütfen bir not giriniz (Çıkış için -1)...:");
 scanf("%d", &not);
 }
 if (sayac == 0) {
 printf("Hiç not girilmemiştir...!!");
 } else {
 ortalama = (float) toplam / sayac;
 printf("ortalama ...:%.2f", ortalama); 
//float tipinin ekrana basarken burada .2 virgülden sonra ki hassasiyettir.
// Örneğin .4 olursa virgülden 
//sonra 4 basamak gösterilirdi.
 }
}

While döngüsü

C eğitiminin 3. yazısını yazıyoruz. Bu yazıda kullanıcıdan 5 tane not alıp ortalamasını bulan programı yazamaya çalışalım.
#include <stdio.h>
int main() {
 int puan, sayac = 0, toplam = 0, ortalama; //Burada toplam ve sayacı sıfıra eşitlemez 
//isek değişkeni tuttugumuz hafıza lanındaki degeride toplamamış oluruz.
 while (sayac < 5) { //sayac 5 ten küçük oldugu sürece döngü devam edecektir.
 printf("notu giriniz..:");
 scanf("%d", &puan);
 sayac = sayac + 1; //sayacı her seferinde bir arttırıyoruz
 toplam = toplam + puan; //girilen bütün sayıların toplamını bulmak için her seferinde
// toplam ile puanı topluyoruz.
 }
 ortalama = toplam / 5; 
 printf("sınıfın ortalaması..:%d", ortalama);
}

if & else

C egitim serisinin 2. yazısını yazmaktayız. Bir önceki bloglarda deginilen noktalar direk geçilecektir. Bu yazımızda girilen sayının işaretini söyleyen programı yazacagız.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
#include <stdio.h>
int main() {
 int sayi;
 printf("Bir sayı giriniz...:");
 scanf("%d",&sayi);
//burada bir if else yapısının en önemli özelligi sadece ve sadece bir 
//yapının içi çalışacak olmasıdır.
 if(sayi>0)
 {
 printf("Girilen sayı pozitiftir.");
 }
 else if(sayi<0)
 {
 printf("Girilen sayı negatiftir .");
 }
 else
 {
 printf("Girilen sayı 0'dır.");
 }
}

2017/05/22

C ile ilk program

Merhaba bugün sizlerle C diline giriş yapıp  ilk programımızı yazacağız. Bu yazı, blog serimizin ilk yazısıdır. C'yi örnekler üzerinden işleyecegiz. Blog yazıları  basit örnekler üzerinden gidecektir. İnsaallah sonunu getirmek nasip olur deyip ilk kodlarımızı yazalım. Programımız 2 sayıyı toplama işlemi yapacaktır, şimdi kodlarımızı yazalım.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
#include <stdio.h> */ dies ile başlayan satırlar 
 c kütüphaneleridir. Bu kütüphane i/o(printf, scanf vb.)
 işlmeleri için gereklidir. Bu kütüphane yazmasakta kodlarımız çalışır,
 ama bu kodda bir hata yaptığımızda run time error (ölümcül hatalardan 
 bir tanesidir.)
 alabiliriz. Bu yüzden bu kütüphaneyi eklemeliyiz. /*

int main() {
 int sayi1, sayi2, sonuc = 0;
 printf("1.sayıyı giriniz...:"); //printf ile kullanıcıdan bilği istiyoruz.
 scanf("%d", &sayi1); // bu format ile kullnıcıdan int tipinde 
 //bir sayı girmesini istiyoruz
 printf("2.sayıyı giriniz...:");
 scanf("%d", &sayi2);
 sonuc = sayi1 + sayi2;
 printf("%d", sonuc); // sonucu ekrana basıyoruz.
}