2018/01/22

SQL ALT SORGULAR


              --ALT SORGULAR 1 (İç içe sorgular)
--1.Kullanım şekli:Select ile from arasınabir sorgu yazılır.
--Bu sorgu geriye sadece bir sütun döndürür.
Select *,(select KategoriAdi from Kategoriler where KategoriID=Urunler.KategoriID) 
'kategori adı' from Urunler
--Urunler tablosunu tedarikçi adı ile birlikte listeleyiniz.
select *,(select SirketAdi from Tedarikciler where TedarikciID=Urunler.TedarikciID)
'ŞİRKETADLARI'  from Urunler
--Ürünler tablosunu tedarikçi adı ve kategori adı, ürün adı, fiyat ve stok
-- bilgileri ile birlikte listeleyiniz. 
select UrunAdi,Fiyat,Stok,(select KategoriAdi from Kategoriler
 where KategoriID=Urunler.KategoriID) 
' Kategori Adı',(Select SirketAdi from Tedarikciler where 
TedarikciID=Urunler.TedarikciID)'Tedarikçi Adı' from Urunler
--Satışlar tablosunu müşteri adı unvanı(aynı hücrede), personel adı soyad(aynı hücre)
-- ile birlikte listeleyiniz.
select *,(select MusteriAdi+' '+MusteriUnvani from Musteriler 
where MusteriID=Satislar.MusteriID)
'Müşteri Adı Soyadı', (select Adi+' '+SoyAdi from Personeller 
where PersonelID=Satislar.PersonelID)
'Personel Adı Soyadı' from Satislar

--Ürünler ile birlikte ürünün toplam satış adedi bilgisinide gösteren sorguyu yazınız.
select *,(select SUM(Adet) from SatisDetay where UrunID=Urunler.UrunID) 'ADET' 
 from Urunler
--Yapılan satışları maximum satış fiyatı bilgisi ile listeleyiniz
select *,(select MAX(Fiyat) from SatisDetay where SatisID=Satislar.SatisID)'MAXFİYAT'
 from Satislar
--ürünleri ürüne uygulanan maximum indirim yüzdesi bilgisi ile birlikte listeleyen 
--sorguyu yazınız.
select *,(select MAX(Indirim) from SatisDetay where UrunID=Urunler.UrunID)
'max indirim' from Urunler
--Yapılan satışları toplam satış tutarları ile birlikte listeleyen sorguyu yazınız